Kontakt - NOKA TECHNIKA - Husqvarna Kontakt

Noka Po, s.r.o.

Ďumbierska 24
080 01 Prešov
IČO:48207446
DIČ:2120089114
Obch. reg. OS PO, Odd. Sro, vl.č:31633/P Prevádzka:
Sabinovská 88
080 01 Prešov
Tel: +421 51 3811 990
Mob: +421 904 414 942 (servis)
Email: noka@nokatechnika.sk

 

Veľký výber kvalitnej záhradnej techniky nájdete u nás na predajni. Poskytujeme kvalitný servis a zapožičiavame náradie za rozumné ceny.

Formulár na rezervovanie náradia

Operačný program Zamestnanosť

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Celú zmluvu nájdete na stránke https://www.crz.gov.sk/zmluva/7601576/

Vytvoril Mgr. Erik Poloha -EKN 2018