Robotická kosačka - NOKA TECHNIKA - Husqvarna

Inštalácia robotickej kosačky

1. krok Obhliadka terénu

Začnite tým, že si prezrieme spoločne váš trávnik. Aby sme minimalizovali riziko, že dôjde k uviaznutiu alebo poškodeniu Vášho stroja, z trávnika musia byť odstránené kamene, vetvičky, náradie, hračky a podobné prekážky. Ak je však tráva vyššia než desať centimetrov, odporúčame, aby ste naposledy pokosili trávnik bežnou rotačnou kosačkou.

2. krok Umiestnenie nabíjacej stanice

Nabíjaciu stanicu umiestnime na rovný povrch uprostred pracovnej plochy s voľným priestorom okolo nej. Ideálne tak, aby na stanicu nesvietilo prime slnko, nebola v dosahu zavlažovacích postrekovačov a bola umiestnená blízko zdroja elektrického prúdu.

3. krok Nabitie batérie

Akonáhle je nabíjecia stanica na mieste, je čas nabiť robotickú kosačku. Zasunieme robotickú kosačku do nabíjacej stanice a pokračujeme ďalším krokom, nabitím. Nabíjanie úplne vybitej batérie trvá 80 – 100 minút.

4. krok Položenie ohraničujúceho vodiča

Ohraničujúci vodič položíme po obvode trávnatej plochy z dôvodu vytýčenia pracovnej plochy. Jednoducho ho pripevnite k zemi pomocou špeciálnych kolíkov ( skoby) a robotická kosačka bude presne vedieť, kde sa má otáčať. Okolo záhonov a kríkov vytvoríme pomocou vodiča „ostrovy“, ktoré zabránia, aby na nich kosačka kosila.

5. krok Položenie navádzacieho vodiča

Úlohou navádzacieho vodiča je doviesť kosačku Husqvarna Automower® späť do nabíjacej stanice, keď potrebuje dobiť. Zapojíme jeden koniec k nabíjacej stanici a položíme vodič naprieč do najvzdialenejšieho miesta na vašej záhrade tak, aby ho robotická kosačka ľahko našla. Druhý koniec je pripojený k ohraničujúcemu vodiču, kde sa krížia. Ohraničujúci, ako aj navádzací vodič sú zapojené do nabíjacej stanice.

6. krok Relax

Zapneme vašu kosačku Husqvarna Automower®, zadáte Váš štormiestny PIN kód, nastavíme výšku kosenia a nastavíme pracovné hodiny. A to je všetko! Robotická kosačka sa sama nabije predtým, než vyrazí – do miest, kde ste už naposledy kosili trávu vy sami.

Vytvoril Mgr. Erik Poloha -EKN 2018