Zavlažovací systém - NOKA TECHNIKA - Husqvarna

Inštalácia automatickej závlahy GARDENA

1. krok Obhliadka terénu

V prvom rade sa pozrieme na veľkosť a vzhľad Vášho pozemku, po vizuálnej analýze
na Vašom pozemku určíme rozsah a možnosti uloženia závlahy, v prípade
nedostatkov budeme spoločne hľadať riešenia pre čo najefektívnejšie využite kompletného systému.

2. krok Vyznačenie a rozmiestnenie

Na pozemku sa vyznačí, kde budú umiestnené postrekovače a kadiaľ povedú výkopy pre uloženie potrubia a elektroinštalácie.
V už založených záhradách možno odobrať trávny koberec, ktorý sa po zasypaní vráti späť na pôvodné miesto.

3. krok Výkopové práce

Do výkopov sa uloží potrubie a elektro rozvody. Na rúrkach je vykonaná príprava na montáž postrekovačov.
Po položení rozvodov sú výkopy zahrnuté a utlačené, aby nedochádzalo k prepadávaniu terénu.
V prípade, že bol trávny koberec odobratý, je vrátený na pôvodné miesto.

4. krok Pripojenie k zdroju  

Zavlažovací systém je pripojený na zdroj vody. Tým môže byť mestský vodovod, voda zo studne, vlastný vrt alebo voda z potoka, rieky, rybníka a pod.
V prípadoch, kedy sa používa prírodný zdroj ( napr. potok ) sa voda najskôr filtruje.
Pred montážou postrekovačov a osadením trysiek sa systém prepláchne, aby sa odstránili prípadné nečistoty,
ktoré sa do potrubia mohli dostať pri montáži.

5. krok Nastavenie

Je zapojená riadiaca jednotka, ktorá ovláda elektromagnetické ventily a tak vlastne riadi, čo bude zavlažované.
Nasleduje odskúšanie, či všetky postrekovače v jednotlivých sekciách fungujú správne a zavlažujú požadovanú oblasť.

6. krok Programovanie

Systém automatického zavlažovania je teraz hotový.
Zostáva len naprogramovať riadiacu jednotku na potrebný čas a dĺžku zálievky a všetko je pripravené na ostrú prevádzku.

7. krok Relax

Teraz si môžete svoju záhradu, trávnik či kvety užívať naplno v iných rozmeroch, ktoré ste doposiaľ nepoznali.
Budúcnosť Vašej záhrady je teraz v dômyselnosti zavlažovacieho systému Gardena.    

Vytvoril Mgr. Erik Poloha -EKN 2018